Lees hier onze disclaimer.

Friet en Snacks On Wheels heeft het recht om op elk moment, zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen, de inhoud aan te passen of om elementen te verwijderen.

De informatie gegeven op deze website wordt gezien als vrijblijvend in plaats van een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door akkoord op een officiële offerte uit naam van Friet en Snacks On Wheels.

Beperkte aansprakelijkheid

Friet en Snacks On Wheels spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Friet en Snacks On Wheels.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Friet en Snacks On Wheels nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Friet en Snacks On Wheels.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Friet en Snacks On Wheels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.